Shalya Tantra

TEACHING STAFF

SR. NO.NAME OF STAFFQUALIFICATIONSDESIGNATIONF.T./P.T
1Dr. Amruta R. SomaniM.S.(Ayu.)Associate ProfessorF.T.
2Dr. Pragna BariaM.S.(Ayu.)Assistant ProfessorF.T.
3Dr. Janki PandyaM.S.(Ayu.)Assistant ProfessorF.T.
SR. NO.NAME OF STAFFDESIGNATION
1Sindhva BhavnabenShalya Assistant
2Sindhva Kamalaben Shalya Assistant

LIST OF BOOKS

Sr. no.Title (Books)AuthorBooks No.
1Bhelsamhita (भेलसंहिता) englishDr. K. H. Krishnamurthy / Prof. P. V. Sharma4961
2Bhaisajya ratnavali of shir govinda dasji (भैषज्यरत्नावली)Sri Shatri, Kaviraj A.4876
3Susruta SamhitaProf. Sharma, P. V.551
4Asthi vijnanaDr. Thatte, D. G.1483
5Abhinava salya vijnana vol.-2Dr. Thakral, K.K.5968
6Kshara karma (क्षारकर्म)Dr. Anil kumar Tripathi4713
7Current  trends in the study of sharirProf. Thate, D.G.87
8Prachin ayurvediyak guna chikitsa padtiDr.Nandeshvar, Aashay Harish5493
9Malashaya roga chikitsa vijayamDr. Chaturbhayja, Bhauyan1646
10Nighantu aadarsh (vol. 1)Dr. Vaidya, Bapalala3605
11Rasaratnakar (रसरत्नकर ‘रस-रसायन खण्ड)Dr. Mishra, Swaminath4819
12Shalya-vigyan (a text book of ayurveda surgery)Dr.  Parik, Ashish4837
13Vrndamadhava or siddha yogaDr. Tewari, Premvati4855
14Rsaratna samuchchaya (रसरत्नसमुच्चय:)Dr. Indradev Tripathi / Dr.  Kapildev Giri4814
15Surgical anatomy in ayurvedaDr. Thatte, D. G.1632
16Abhinava salya vijnana vol.-1Dr. Thakral, K.K.5966
17SarngdharaDr. Asha Kumari / Dr. Premvati Tewari6519
18Comprehensive rachana sharir (Vol.1)Dr. Saxena, Sanjiv4778
19Manav sarira dipikaDr. Varma, Mukund Swarup1621
20Anushastra karma (parasarical therapy at a glance)Dr. Pande, Devendra Nath5900
21Kshar sutra karma vigyan (क्षारसूत्रकर्म विज्ञान)Dr. Balendra Singh / Dr. Sweta Singh4716
22Shalya – vigyan (a text book of surgery) Vol.-2Dr. Sharma, Anantaram5925
23Ayurved-prakash (आयुर्वेद-प्रकाश:)Shri Mishra, Gulraj Sharma4869
24Sharir – rachana vigyan (human anatomy volume-1)Dr. Purnhachand jain / Dr. Pramod Malviya4805
25Hydrocele aur hernia operationDr. U., Maheshwar P.4719
26VranaDr. Singh, Sudha1678
27Yogratnakar -2 (uttaradh)Shastri, Girija Sankar M.5341
28Concept of plastic surgery in ayurvedaDr. Hemanta P. / Dr. K.K. Sijoria4841
29Anatomy of marmaDr. Pathak, AshutoshKumar1472
30Dhanvantari – nighantuh (धन्वंतरिनिघंटु:)Dr. Guru Prasad / Dr. P.V. Sharma4846
31A hand book of medical lab technology and imaging techniquesDr. Sharma, Ish5782
32Caraka samhita (vol.2)_Acharya V. Shukla / Prof. Ravi D. Tripathi5108
33Shalya – pradipika (a short textbook of surgery)Dr. Varma, Mukund Swarup5970
34Shalya-pradeepika (a short text book of surgeruy)Dr. Verma, Mukuund S.4917
35Hydrocele aur hernia operationDr. U., Maheshwar P.5980
36Bhavprakasha nighantu (भवप्रकाश-निघंटु)Dr. Chunekar, K.C.5062
37Kasyapa samhita (English)Dr. Tewari, P. V.3595
38Astang harrdayamProf. Sharma, P. V.728
39Human anatomy (v-3)Chaurasia, B. D.2326
40Human anatomy (vol-4)Chaurasia, B. D.3098
41Human anatomy (v-1)Chaurasia, B. D.2248
42Human anatomy (vol-2)Chaurasia, B. D.2984