Dravyaguna

TEACHING STAFF

SR. NO.NAME OF STAFFQUALIFICATIONSDESIGNATIONF.T./P.T
1Dr. Pradip TidakeM.D.(Dravyaguna)Associate ProfessorF.T.
2Dr. Swati DabhiM.D.(Dravyaguna)Assistant ProfessorF.T.

SUPPORTIVE STAFF

SR. NO.NAME OF STAFFDESIGNATION
1Mrs. Komal D VariyaLab.Technician
2Mr. Rajeshkumar B. PatelMuseum Keeper
3Mr. Manojbhai R. SenvaGardener
4Mr. Bhayjibhai S. NayakMultipurpose Worker (Herbal Garden)
5Mrs. Shantaben R. SindhvaMultipurpose Worker (Herbal Garden)

Departmental Area- 125.84 Sq. mt.

Herbal Garden Area- 2500 Sq. mt.

Demo room Area-  50 Sq. mt

LIST OF FURNITURE

SR. NO.NAME OF ITEMQUANTITY
1IRON CUPBOARD1
2WOODEN RACK1
3IRON RACK4
4OFFICE TABLE2
5REVOLVING CHAIR2
6COMPUTER1
7WHITE BOARD1
8STUDENT STOOL30
9CEILING FAN6
10TUBE LIGHT6
11Plastic bottles for dry specimen100
12Herberium sheets50

LIST OF EQUIPMENTS

SR. NO.NAME OF ITEMAVAILABLE QUANTITY
1Field magnifier1
2Compound microscope 1
3Dissecting Microscope 1
4Microscope 15
5Electronic balance 1
6 Slides box with cover slips, Assorted
7 Blotting/filter papers Assorted
8Dissection Box Assorted
9Enamel Trays Assorted

LIST OF Dry Specimen

SR. NO.NAME OF ITEMAVAILABLE QUANTITY
1Bakuchi
2Pippalimool
3Trivrutta
4Arjun
5khaskhas
6Haridra powder
7Methikaseeds
8Bhallataka
9Groundnut
10Lavang
11guggulu
12Udymbartwak
13Maricha
14Ativisha
15Vacha
16Haridra routs
17Shatpushpa
18Bilwaphal majja
19ashwagandha
21Jaypalseed
22Sugar
23Raktachandan
24Kapikachchu seed
25Apamarga seed
26ajwayan
27Haritaki
28Sunth powder
29Bhibhitaki
30Madanphal
31Guduchi kand
32Hingu niryas churna
33Vanshalochan
34Kakadsingi
35Vidarikand
36Aamlaki
37Gokshura
38Tulsi seed
39pipari
40Dadima seed
41Rason
42Nagkeshar
43Manjistha
44Jyeshthamadh
45Suva (shatpushpa)
46Putranjivak seed
47Jirak
48Chopchini
49Jayphal
50vijaysar
51Vidanga
52Sariva
53Daruharidra
54Lodhra
55Ela
56Chitraka mool
57Tagar kand
58Shatavari
59Shwetchandan
60Kanchnar twak
61Anjir fruits
62Vatsanabh
63Tamalpatra
64Awartani
65Bhrungaraj
66Dalchini
67Bala seed
68Sinduri seeds
69Japa flower
68Bilwa fruits
69Taruni flower
70Parpataka flower
71Arka flower
72Lajjalu flower
73Chamak flower
74Kapikachchu legumes
75Kramuka fruits
76Aragwadh fruits
77Horse gram
78Tuvar dal
79Green peas
80Yellow gram
81Honey
82Til(white)
83Til (black)
84Mango seeds
85Amlika fruits
86Black gram
87Pudinak leaves
88Nimba fruits
89Nimba leaves
90Udumbar fruits

LIST OF BOOKS

Sr. no.Title (Books)AuthorBooks No.
1Lifestyle diseases & ayurvedic herbal drugsProf. K. Niteshwar183
2Lifestyle diseases & ayurvedic herbal drugsProf. K. Niteshwar184
3Ayurvediya paribhasaDr. Indradeva Tripathi1799
4Ayurvediya paribhasaDr. Indradeva Tripathi1800
5Luminaries of indian medicineProf. K. R. S. Murthy1845
6Luminaries of indian medicineProf. K. R. S. Murthy1846
7Luminaries of indian medicineProf. K. R. S. Murthy1847
8Luminaries of indian medicineProf. K. R. S. Murthy1848
9Dravyaguna vijanan ( vol.1)P. V. Sharma3382
10Dravyaguna vijanan ( vol.2)P. V. Sharma3385
11Dravyaguna vijanan ( vol.3)P. V. Sharma3395
12Dravyaguna vijanan ( vol.3)P. V. Sharma3396
13Dravyaguna vijanan ( vol.3)P. V. Sharma3397
14Dravyaguna vijanan ( vol.3)P. V. Sharma3398
15Dravyaguna vijanan ( vol.4)P. V. Sharma3404
16Dravyaguna vijanan ( vol.4)P. V. Sharma3409
17Dravyaguna vijanan ( vol.4)P. V. Sharma3410
18Nighantu aadarsh (vol. 1)Dr. Bapalala Vaidya3609
19Nighantu aadarsh (vol. 2)Dr. Bapalala Vaidya3610
20Shilajit-vijnana (सर्वोत्तम भारतीय बलवर्द्धक रसायन)Jahnviprasad Joshi4391
21Shilajit-vijnana (सर्वोत्तम भारतीय बलवर्द्धक रसायन)Jahnviprasad Joshi4392
22Shilajit-vijnana (सर्वोत्तम भारतीय बलवर्द्धक रसायन)Jahnviprasad Joshi4393
23Shilajit-vijnana (सर्वोत्तम भारतीय बलवर्द्धक रसायन)Jahnviprasad Joshi4394
24Shilajit-vijnana (सर्वोत्तम भारतीय बलवर्द्धक रसायन)Jahnviprasad Joshi4395
25Dravyaguna manjusa (द्रव्ययगुण-मज़्जूषा)Acharya Shivdatt Shukla4433
26Tridosha – jyotsna (त्रिदोष-ज्योत्स्ना)Prof. Sahjanand Tewari4458
27Agni evam pitta vijnanaDr. Jai Prakash Singh / Dr. Meera Antiwal4487
28Kayachikitsa (part-1)Dr. Subhash Ranade / Dr. Sunanda Ranade4522
29Kayachikitsa (part-1)Dr. Subhash Ranade / Dr. Sunanda Ranade4523
30Text book of dravyagunaProf. K. Nishteswar4554
31Panchakarma chikitsa vigyan (vol.1)Dr. T. L. Devaraja4570
32Materia medica and herbal pharmacologyDr. Amritpal Singh4722
33Introduction to dravyagunaDr. P. V. Sharma4750
34Dhanvantari – nighantuh (धन्वंतरिनिघंटु:)Dr. Guru Prasad / Dr. P.V. Sharma4847
35Dhanvantari – nighantuh (धन्वंतरिनिघंटु:)Dr. Jhar Khande Oza / Dr. Umapati Mishra4848
36Puspayurvedah (flowers in health and disease)Prof. P. V. Sharma3977
37Basic concept of dravyaguna vijnanaDr. A. N. Singh / Prof. S. D. Dubey3982
38Classical uses of medicinal plantsProf. P. V. Sharma3992
39Mahausadha nighantuPt. Aryadasa Kumara Singha / Sri I. Tripathi4972
40Bhavprakasha nighantu (भवप्रकाश-निघंटु)Dr. K.C. Chunekar5063
41Caraka samhita of agnivesa (vol.1)Pt. Kasinatha Sastri / Dr. Gorakha Natha C.5064
42Caraka samhita (vol.2)Pt. Kasinatha Sastri / Dr. Gorakha Natha C.5072
43Dosa karanatva mimansaDr. P. V. Sharma3455
44Dosa karanatva mimansaDr. P. V. Sharma3456
45Herbal MedicineDr. K.J. Lavanya Lakshmi10
46Pancakarma therapyDr. Premvati Tewari4342
47Asavarista vijnanAcharya Paksadhara jha4245
48Fruits and vegetables in ancient india Prof. P. V. Sharma110
49English – hindi medical dictionaryDr. S. V. Shukla928
50Dravyaguna vijanan ( vol.2) (English)D. S. Lucas3436
51Dravyaguna vijanan ( vol.1) (English)D. S. Lucas3433
52Sankshipta dravayaguna vigyan (dravayaguna dinesh)Dr. Dinesh P. Singh4156
53Sachitr vanunshadhi – sangraha (vol. 1)Jayram Shukla Shastri4126
54Sachitr vanunshadhi – sangraha (vol. 2)Jayram Shukla Shastri4129
55Vedo me ayurvedDr. Trivedi, Kapildev4744
56Vedon men osadhiya sutraDr. Bindu Subhasri4233
57Dravyaguna vigyanDr. Ramanand5394
58Dravyaguna vigyanDr. Ramanand5403
59Susruta samhita of maharsi susruta (vol.2)Dr. Sharma, Anant Ram4933
60Dhanvantri nighutuhPro. Sharma, P. V.88
61Priyanighantuh : (alongwith the author’s hindi commentary entitled ‘padma’Prof. Sharma, P. V.4119
62Kaiyadeva-nighantuh (pathyapathya-vibodhakah)Prof. P. V. Sharma / Dr. Guru P. Sharma4746
63Dhanvantari – nighantuh (धन्वंतरिनिघंटु:)Dr. Jhar Khande Oza / Dr. Umapati Mishra4849
64Introduction to dravyagunaDr. Sharma, P. V.4751
65Chhalopalo – mari masaloD. Madan, P.5329
66Panchakarma chikitsa vigyan (vol.2)Dr. Devaraja, T. L.4575
67Vedon men osadhiya sutraDr. Bindu Subhasri4234
68Nighantu aadarsh (vol. 1)Dr. Vaidya, Bapalala3606
69Herbal MedicineDr.Lakshmi, K.J. Lavanya9
70SodasangahrdayamProf. Sharma, P. V.4312
71Asavarista vijnanAcharya Jha, Paksadhara4239
72Flora medicine in ayurvedaDr. Arhanth kumar A.98
73Rasa kaumdiSri Sharma, Pavani P.3818
74Rasa kaumdiSri Sharma, Pavani P.3817
75Rasa kaumdiSri Sharma, Pavani P.3816
76Rasa kaumdiSri Sharma, Pavani P.3815
77Rasa kaumdiSri Sharma, Pavani P.3814
78A textbook of dravyaguna vijnan vol.3Dr. Prakash L. Hegde / Dr. Harini A6779
79Bhavprakasha nighantu (भवप्रकाश-निघंटु)Dr. Chunekar, K.C.5061
80Dravyaguana vijnana (part-1)Sharma, P. V. / Chagani, Pranacarya Govardhana Sarma9360
81History of ayurvedaSastry, J.L.N.71
82History of ayurvedaSastry, J.L.N.73
83Comprehensive rachana sharir (Vol.2)Dr. Saxena, Sanjiv4780
84Prabhika padartha vijnanaDr. Achal, A. P.466
85Prabhika padartha vijnanaDr. Achal, A. P.467
86Prabhika padartha vijnanaDr. Achal, A. P.468
87Illusstrations of dravyaguna vijnanaDr. Amit kumar5015
88Sankshipta dravayaguna vigyan (dravayaguna dinesh)Dr. Singh, Dinesh P.4154
89Puspayurvedah (flowers in health and disease)Prof. Sharma, P. V.3979
90Dravyaguna – sandrahahDr. Mishra, Umapati4830
91Camatkaranighantu by raghavacaryaDr. Rao, B. Rama4101
92Illustrated astanga hrdayaDr. Vidyanath, R.2724

LIST OF LAMINATED CHARTS

SR. NO.NAME OF CHARTAVAILABLE QUANTITY
1dravya classification-1 
2dravya classification-2 
3dravya classification-3 
4dravyaguna panchpadartha 
5Taxonomial classification 
6dravya classification Charak mahakashaya 
7dravya classification Vagbhat and shushruta 
8shreshtha aushadhi lakshan 
9rasa chart 
10Rasa prayoga As aushadhi As ahara 
11Guna classification Gurvadi Guna 
12Guna classification ParadiAtmaj Vaisheshik 
13Vipak 
14Aushadhi sevankala 
15routs of drug Administration 
16pharmacology definition 
17pharmacodynamics 
18Pharmacokinetics 
19Antipyretics 
20NSAID 
21classification of Antibiotics 
22Dipan Pachan 
23sanshodhan &sanshaman 
24Dravyasangrahan kala 
25Purification of dravya 
26Anuloman, sanstran, bhedan, rechan 
27charak hitatama ahitatama drvaya 
28Interrelation of Rasa Guna Virya Vipak 
29Charak Agarya Dravya Single drugs 
30Charak Agarya Dravya Functional drugs 

LIST OF CHEMICAL REAGENTS

SR. NO.NAME OF CHEMICALSAVAILABLE QUANTITY
1ChloroformAssorted
2Alcohol.Assorted
3HCLAssorted
4Sulphuric acidAssorted
5Sodium, potassium hydroxideAssorted
6Benedict solutionAssorted
7Sodium nitrateAssorted
8Potassium nitrateAssorted
9Citric acidAssorted
10IodineAssorted
11Ethyl AlcoholAssorted
12Potassium IodideAssorted
13Xylol/pure xylene (slide preparation)Assorted
List-of-Medicinal-Plants-in-Herbal-Garden2024

List-of-Plant-Species-in-Herbal-Garden2024