Panchkarma

TEACHING STAFF

SR. NO.NAME OF STAFFQUALIFICATIONSDESIGNATIONF.T./P.T
1Dr. Radhika BhiseM.D. (Ayu.)Associate ProfessorF.T.
2Dr. Megha PatelM.D. (Ayu.)Assistant ProfessorF.T.

 SUPPORTIVE STAFF

SR. NO.NAME OF STAFFDESIGNATION
1Mrs. Priyanka D. PatelPanchkarma Nurse
2Mr. Vijaybhai SenvaPanchkarma Assistant
3Mrs. Tofanbhai HathilaPanchkarma Assistant
4Mrs. Kalitaben HathilaPanchkarma Assistant
5Mrs. Bhavnaben M. SindhvaPanchkarma Assistant

LIST OF DEPARTMENTAL BOOKS

Sr. no.Title (Books)AuthorBooks No.
1Susruta Samhita (vol-2)Dr. Thakaral, Keval K. 951
2Caraka samhita (vol. 1)Dr. Tewari, P. V.3564
3Caraka samhita ( purvardha)Dr. Tewari, P. V.3563
4Principles practice of panchakarmaDr.  Kar, Pula Kanti4773
5Essentials of panchakarma therapyDr. Kar, Pulak Kanti6610
6Panchakrma illustratedDr. Acharya, G. S.4769
7Charaka samhita (uttarardh)Dr.  Yadav, Deepak Premchand7094
8A text   book of panchakarmaDr. Lohith, B. A.6604
9Pancakarma therapyDr. Tewari, Premvati4344
10Pancakarma therapyDr. Tewari, Premvati6602
11Sanshikpt panchakarma vigyanDr.  Kulkarni, Prasad N.6636
12Clinical panchakarma made easyDr.Udaya, Ganesha B.6616
13Panchakrma chikitsa vigyanDr. Gupta, Sanjay4768
14Pancakarma cikitsa vijnanaDr. Sharma, Sanjay Gupta Rajvaidya Sriniwas  / Dr. Sharma, Radhey Shyam6614
15Charaka samhita uttarardh (part-2)Dr. Tewari, P. V.7115
16Text book of panchakarmaDr. Kajaria , Divya4764
17Text book of panchakarmaDr. Patil, Vasant C.4766
18Bhisakkarmasiddhi (भीषककर्मसिद्धि)Dr. Trivedi(Dwivedi), Ramnath4651
19Charaka samhita (uttarardh)Dr.  Yadav, Deepak Premchand7085
20Ayurvediya panchakarma vigyanVaidh.Kasture, Haridas Sridhar6612
21Principles and practice of pancakarmaDr. Patil, Vasant C.6606
22Caraka samhita (vol.2)_Acharya Shukla, V. / Prof. Tripathi, Ravi D.5117
23Architecture applied instruments in panchakarmaDr. Kar, Pula Kanti4776
24Ashtanga hardayamDr. Yadav , Deepak Premchand7207
25Charaka samhita (purvadh)Dr.  Yadav, Deepak Premchand7082
26Astangahrdayam of vagbhata (vol.1)Vaidya Vyas, Manindra Kumar5005
27Astanga hrdayam (vol.-2)Pandit, Rajvidh  Srinand / Sharma, Kishor  Bhishagacharya7189
28Bstishala ka pravesh (enema catherization)Dr. Triwedi, Rajkumar6552
29Ayurvediya pancakarma vijanana (आयुर्वेदीय पंचकर्म विज्ञान)Dr. Singh, Alakha Narayan4774
30Ayurvediya panchakarma chikitsa vigyanProf. Shyam, Radhe / Dr. Mangal, Gopesh  / Dr. Garg, Gunjan6608
31Nasya karm vigyanDr. Ahuja, Dipak Kumar6626