Samhita & Siddhanta

Department Area : 53.76 SQ.MT.

TEACHING STAFF

SR. NO.NAME OF STAFFQUALIFICATIONSDESIGNATIONF.T./P.T
1Dr. Vicky GuptaM.D. (Ayu.)Assistant ProfessorF.T.
2Dr. Prerna Prakash IlamkarM.D. (Ayu.)Assistant ProfessorF.T.
3Dr. Namita ButleyM.D. (Ayu.)Assistant ProfessorF.T.
4Dr. Unnati A. ChavanM.D. (Ayu.)Assistant ProfessorF.T.
5Mr. Chirag PurohitM.A., B.edAssistant ProfessorF.T.

LIST OF FURNITURE

SR. NO.NAME OF ITEMQUANTITY
1IRON CUPBOARD01
2OFFICE TABLE02
3REVOLVING CHAIR04
4SIMPLE CHAIR06
5COMPUTER01
6WHITE BOARD01
7STUDENT STOOL30
8CEILING FAN4
9TUBE LIGHT4

LIST OF BOOKS

Sr. no.Title (Books)AuthorBooks Number
1History of ayurvedaJ.L.N. Sastry61
2History of ayurvedaJ.L.N. Sastry62
3Hathayoga pradipikaDr. Sarvesh A.126
4Hathayoga pradipikaDr. Sarvesh A.127
5Hathayoga pradipikaDr. Sarvesh A.128
6Padartha vinischayaDr. D. A. Kulkarni350
7Padartha vinischayaDr. D. A. Kulkarni351
8Padartha vinischayaDr. D. A. Kulkarni352
9Padartha vinischayaDr. D. A. Kulkarni353
10Padartha vinischayaDr. D. A. Kulkarni354
11Prabhika padartha vijnanaDr. A. P. Achal435
12Prabhika padartha vijnanaDr. A. P. Achal436
13Prabhika padartha vijnanaDr. A. P. Achal437
14Prabhika padartha vijnanaDr. A. P. Achal438
15Prabhika padartha vijnanaDr. A. P. Achal439
16Susruta SamhitaProf. P. V. Sharma550
17Suvarn tantramProf. Siddhi N. Mishra556
18Suvarn tantramProf. Siddhi N. Mishra557
19Suvarn tantramProf. Siddhi N. Mishra558
20Unfolded secrecies of sushruta samhitaDr. Mahesh kumar N. Chaudhari575
21Unfolded secrecies of sushruta samhitaDr. Mahesh kumar N. Chaudhari576
22Unfolded secrecies of sushruta samhitaDr. Mahesh kumar N. Chaudhari577
23Unfolded secrecies of sushruta samhitaDr. Mahesh kumar N. Chaudhari578
24Unfolded secrecies of sushruta samhitaDr. Mahesh kumar N. Chaudhari579
25Vaidya jivanamDr. I. Tripathi595
26Vaidya jivanamDr. I. Tripathi596
27Vaidya jivanamDr. I. Tripathi597
28Vaidya jivanamDr. I. Tripathi598
29Vaidya jivanamDr. I. Tripathi599
30Vidhi vaidyakaDr. Sivanatha Khanna617
31Vidhi vaidyakaDr. Sivanatha Khanna618
32Vidhi vaidyakaDr. Sivanatha Khanna619
33Vidhi vaidyakaDr. Sivanatha Khanna620
34Vidhi vaidyakaDr. Sivanatha Khanna621
35Sanksipta astanga samgraha (v-1)Dr. S. V. Shukla694
36Sanksipta astanga samgraha (v-1)Dr. S. V. Shukla695
37Sanksipta astanga samgraha (v-2)Dr. S. V. Shukla698
38Astang yogaDr. Niru Nathani704
39Astang yogaDr. Niru Nathani705
40Astang yogaDr. Niru Nathani706
41Astang yogaDr. Niru Nathani707
42Astang yogaDr. Niru Nathani708
43Astang harrdayamProf. P. V. Sharma727
44Mool astanga hardayamVagbhata735
45Mool astanga hardayamVagbhata736
46Mool astanga hardayamVagbhata737
47Astang harrdayam (Sutrasthana)Prof. P. V. Sharma759
48Astang harrdayam (Sutrasthana)Prof. P. V. Sharma760
49Astang harrdayamProf. Banwarilal Gaur785
50Astang harrdayamProf. Banwarilal Gaur786
51Astang harrdayam (Sutrasthana)Dr. Sweta Jain794
52Astang harrdayam (Sutrasthana)Dr. Sweta Jain795
53Astang harrdayam (vol.1)Dr. Bulusu Sitaram820
54Astang harrdayam (vol.1)Dr. Bulusu Sitaram821
55Ayurved darsan(Caraka, Susruta and Vagbhata)Dr. S. V. Shukla830
56Ayurved darsan(Caraka, Susruta and Vagbhata)Dr. S. V. Shukla831
57Ayurved darsan(Caraka, Susruta and Vagbhata)Dr. S. V. Shukla832
58Ayuved vaijnika ithihasProf. P. V. Sharma858
59Ayuved vaijnika ithihasProf. P. V. Sharma859
60Caraka samhita (Ayurveda –  dipika’s ayusi hindi – commentary) vol-1Vd. Harish C. Kushwaha878
61Caraka samhita (Chakrapani)Vadavji Trikamji Achary883
62Caraka  samhita (vol-1)Prof. P. V. Sharma886
63Caraka  samhita (vol-2)Prof. P. V. Sharma888
64Caraka  samhita (vol-3)Prof. P. V. Sharma890
65Caraka  samhita (vol-4)Prof. P. V. Sharma892
66Contributions of dalhana in the field of basic principles of ayurvedaProf. Jyaram Yadav895
67Susruta Samhita (vol-1)Prof. K. R. S. Murthy939
68Susruta Samhita (vol-2)Prof. K. R. S. Murthy942
69Susruta Samhita (vol-1)Dr. Keval K.  Thakaral948
70Synopsis of astanga hardyam (Surta)Dr. Rajneesh Giri957
71Synopsis of astanga hardyam (Surta)Dr. Rajneesh Giri958
72Synopsis on caraka samhitaDr. Rajneesh Giri1008
73Synopsis on caraka samhitaDr. Rajneesh Giri1009
74Unfolded secrecies of sushruta samhitaDr. Mahesh kumar N. Chaudhari1057
75Unfolded secrecies of sushruta samhitaDr. Mahesh kumar N. Chaudhari1058
76Saxipat padarth vigyan evam ayurved itihasDr. S. V. Shukla1685
77Saxipat padarth vigyan evam ayurved itihasDr. S. V. Shukla1686
78Saxipat padarth vigyan evam ayurved itihasDr. S. V. Shukla1687
79Ayurved  ka  vaijnika itihasDr. P. V. Sharma852
80Ayurved  ka  vaijnika itihasDr. P. V. Sharma853
81Panchatantram (पंचतंत्रम)Dr. Shree Krushna Tripathi / Dr. Ram Shankar1974
82Panchatantram (पंचतंत्रम)Dr. Shree Krushna Tripathi / Dr. Ram Shankar1975
83Panchatantram (पंचतंत्रम)Dr. Shree Krushna Tripathi / Dr. Ram Shankar1977
84Laghu siddhanta kaumudi (लघुसिद्धान्तकौमुदी)Dr. Surendra Dev S. Shastri1968
85Laghu siddhanta kaumudi (लघुसिद्धान्तकौमुदी)Dr. Surendra Dev S. Shastri1971
86Anuvada – candrikaDr. Yadunandan Mishra1911
87Anuvada – candrikaDr. Yadunandan Mishra1912
88Padarth vigyanDr. Hiralal R. Shivahre3366
89A text book of padartha vijnana evam ayurveda itihasaDr. Dingari L. Chary 2808
90A text book of padartha vijnana evam ayurveda itihasaDr. Dingari L. Chary 2810
91Carakasamhita (vol.2)Acharya Vidyadhar Shukla / Prof. Ravi Dutt Tripathi3583
92Carakasamhita (vol.1)Acharya Vidyadhar Shukla / Prof. Ravi Dutt Tripathi3582

LIST OF CHARTS

 1. AYURVED PRAYOJAN
 2. SAPTA CHATUSHAK
 3. ASTONINDIT PURUSH
 4. SHARIRE SHUSHRUT SHRESTHA
 5. SHRISTI UTTAPATI KRAMA
 6. RASA SANKHYA VIMARSHA
 7. AUSHADH SUTRA
 8. TRISUTRI AYURVED
 9. VAYU KI MAHIMA
 10. TRIVIDH DRAVYA
 11. DASHVIDH PARIKSHYA BHAVA
 12. ASHTANG SANGRAHA
 13. ASHTA SANGRAH
 14. ASHTA KSHEER
 15. LINGA SUTRA
 16. KARMA
 17. DHARNIYA VEGA
 18. INDRIYA PANCHPANCHAK
 19. LAGHUTRAYI
 20. CHARAK SAMHITA
 21. VIMAN STHAN
 22. VAYU PRAKAR, STHAN  AND KARMA
 23. SANDHI AND VISARGA
 24. SILENT FEATURES OF VIMAN STHAN
 25. SWARA AND VYANJAN
 26. HALA SANDHI
 27. SAMAS
 28. LAKAR
 29. ACHA SANDHI
 30. MAHESHWAR SUTRANI

LIST OF MODELS

 1. TRIGHARBH RASAYAN KUTI
 2. BHU SWEDA
 3. AVAGAH SWEDA
 4. KARSHU SWED
 5. SAMANYA VISHESH SIDDHANT
 6. ASHAMGNA SWEDA
 7. JENTAK SWEDA
 8. NADI SWEDA
 9. KUTI SEWDA
 10. PRASTAR SWEDA